2013. godina

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP Pobeda ad
Odluke sa redovne sednice skupstine akcionara 21.06.2013. godine
Zapisnik sa godisnje sednice skupstine akcionara PP Pobeda 21.06.2013. godine
Izvestaj o izvrsenom nadzoru nad radom i poslovanjem
Punomocje PP Pobeda
Formular za glasanje u odsustvu PP Pobeda
Predlog odluka za Redovnu Skupstinu PP Pobeda
Poziv za redovnu sednicu Skupstine PP Pobeda
Odluka o sazivanju redovne skupstine akcionara PP Pobeda
Odluke sa vanredne sednice skupstine PP Pobeda
Zapisnik sa vanredne sednice PP Pobeda
Izvestaj o poslovanju za 2012. godinu
Godisnji finansijski izvestaj za 2012. godinu
Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012. godinu
Izvestaj nezavisnog revizora za 2012. godinu
Napomene za 2012. godinu
Statisticki aneks za 2012. godinu
Izvestaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu
Izvestaj o tokovima gotovine za 2012. godinu
Bilans uspeha za 2012. godinu
Bilans stanja za 2012. godinu
Zahtev za registraciju za 2012. godinu
Odluka o sazivanju vanredne sednice skupstine 15_04_2013
Poziv za vandrednu sednicu skupstine 15_04_2013
Predlog odluka za vandrednu sednicu Skupstine 15_04_2013
Odluka o sazivanju vanredne sednice skupstine
Poziv za vanrednu sednicu skupstine
Predlog odluka
Formular za glasanje u odsustvu fizickog-pravnog lica
Punomocje za glasanje
Zapisnik sa vanredne Skupstine PP Pobeda
Odluke sa vanredne skupstine akcionara 21-02-2013
Izvestaj o bitnom dogadjaju odrzavanje skupstine akcionara
Statut Poljoprivrednog preduzeca Pobeda
Statut o izmeni i dopuni statuta

2012, 2011 i 2010 godina

Odluka o dopuni delatnosti
Kodeks korporativnog upravljanja PP Pobeda
Odluke sa ponovljene redovne skupstine 21-06-2012
Odluka o neto dobiti
Zapisnik sa godisnje skupstine akcionara 21-06-2012
Statut PP Pobeda
Poslovnik o radu 21-06-2012
Odluke za izbor nezavisnog revizora 21-06-2012
Odluka o usvajanju godisnjeg fin. izvestaja PP Pobeda 21-06-2012
Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja PP Pobeda 21-06-2012
Odluka o uskladjivanju osnivackog akta PP Pobeda 21-06-2012
Odluka o sazivanju ponovljene sednice 21-06-2012
Poziv za ponovljenu sednicu
Predlog Statuta PP Pobeda 31-05-2012
Predlog odluke Statut Pobeda 31-05-2012
Predlog odluke
Predlog odluke Osnivackog akta
Odluka o uskladjivanju osnivackog akta
Obavestenje o neodrzavanju redovne godisnje skupstine akcionara 31-05-2012
Ispravka greske statuta Pobeda 31-05-2012
Ispravka greske 31-05-2012
Formular za ostvarivanje prava glasanja 31-05-2012
Punomocje za glasanje 31-05-2012
Formular za glasanje u odsustvu 31-05-2012
Odluka o razresavanju upravnog odbora 31-05-2012
Odluka o usvajanju poslovnika 31-05-2012
Odluka o izboru nezavisnog revizora 31-05-2012
ODluka o usvajanju god finansijskih izvestaja 31-05-2012
Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja 31-05-2012
Odluka za clanove komisije 31-05-2012
Izvestaj nadzornog odbora
Odluke o raspolaganju imovinom
Odluka o imenovanju Nadzornog odbora 27-04-2012
Odluka o razresavanju nadzornog odbora 27-04-2012
Predlog poslovnika 27-04-2012
Dopuna obavestenja 27-04-2012
Poziv za redovnu skupstinu akcionara 27-04-2012
Odluka o sazivanju redovne skupstine akcionara 27-04-2012
Obavestenje akcionarima 27-04-2012
Napomene uz finansijske izvestaje 2011
Izvestaj revizora 2011
Izvestaj o tokovima gotovine 2011
Izvestaj o promenama na kapitalu 2011
Izvestaj o poslovanju 2011
Bilans uspeha 2011
Bilans stanja 2011
Odluka o rasporedu dobiti 2011
Godisnji finansijski izvestaj 2011
Statisticki aneks 2011
Zahtev za registraciju 2011
Poziv za godisnju skupstinu akcionara 23-05-2011
Odluka o sazivanju redovne godisnje skupstine akcionara 23-05-2011
Finansijski izvestaj 2010
Izvestaj nadzornog odbora 2010
Izvestaj o poslovanju 2010
Godisnji izvestaj 2010 pobeda
Izvestaj nezavisnog revizora 2010
Izvod Finansijski izvestaj 2010 pobeda
Zapisnik sa godisnje skupstine akcionara 21-05-2010